Kapitánské průkazy

Na této stránce uvádíme základní parametry českých a chorvatských průkazů. Srovnání níže by Vám mělo ulehčit rozhodování, který průkaz je pro Vás ideální.


CHORVATSKÝ PRŮKAZ

PŮSOBNOST A OMEZENÍ

Omezení do 30 tun výtlaku plavidla. (orientačně 12m plachetnice váží do 6t)

Vzdálenost 12 NM od pevniny nebo nejbližšího ostrova.

Oficiálně je kapitánský průkaz omezen na Chorvatské teritoriální vody. Je realitou, že na tento průkaz nejsou evidovány problémy s předáváním lodí charterovou společností zákazníkovi i v jiných zemích. Uznání průkazu mimo Chorvatsko si u konkrétního pronajímatele každopádně předem ověřte! Pro naše zákazníky toto ověření na vyžádání provádíme.

PLATNOST  – Neomezená.

PRŮKAZ RADIOTELEFONISTY (VHF) – Pro Chorvatsko je součástí kapitánského průkazu. Jinými slovy, pokud vlastníte chorvatský průkaz, nemusíte v Chorvatsku již samostatný průkaz radiotelefonisty dokládat.

PRAKTICKÁ PŘIPRAVENOST – Pro vydání základního chorvatského průkazu není potřeba praxi dokládat. Rozsah praktického kapitánského kurzu je však u naší společnosti na úrovni potřebné pro vykonání praktické zkoušky, která je nutná pro získání českého průkazu MDČR. Tímto je garantován vysoký důraz jak na teoretickou, tak i praktickou přípravu kurzistů.

TEORIE – Zkouška na chorvatském kapitanátu je ve srovnání s požadavky na český průkaz jednodušší. Záběr požadavků není tak široký. Rozhodně se však nejedná o formalitu. Bez poctivé přípravy se zvládnout nedá.

Pro naše žáky máme připravena učební skripta a cvičný test.

ČASOVÁ A ADMINISTRATIVNÍ NÁROČNOST – Kapitánský průkaz je majiteli přibližně do týdne zaslán poštou.

ZKOUŠKA – Probíhá před zkušební komisí. Komunikace se nemusíte obávat. Probíhá v češtině nebo angličtině. Poplatek 855 Kun – cca 3200 Kč.

chorvatsky-kapitansky-prukaz chorvatsky-prukaz-lod

Seznam průkazů oficiálně uznávaných chorvatskými úřady.


ČESKÝ PRŮKAZ MDČR

PŮSOBNOST A OMEZENÍ – Mezinárodně uznávaný českým státem vydávaný dokument. Aktuálně jediný se kterým lze oficiálně řídit loď pod českou vlajkou. Omezení plavby dle skupin C,B,A.

Od 15.6.2013 je platná novela vyhlášky 315/2000, která “vylepšila” parametry průkazu kategorie C.

Skupina C – loď do 16m, vítr do 6Bft, vzdálenost od pobřežní linie 20 NM. (v praxi je omezení větru logicky poměrně nesplnitelný požadavek). Omezení délky lodě se rovněž v praxi nevyžaduje. Vzdálenost od pobřeží obvykle nečiní problém, protože jachtaři nejraději plachtí právě v dosahu pevniny nebo ostrovů. V charterových smlouvách navíc velmi často bývá uvedeno např. omezení na chorvatské vody (takže bez ohledu na průkaz vás omezí pronajímatel).

Skupina B – vzdálenost od pobřežní linie 200 NM. (zároveň je to úroveň průkazu od které lze udělit povolení k provozování instruktorské činnosti pro účel zkoušky MDČR).

Skupina A – bez omezení. Oficiálně lze tedy absolvovat například zaoceánskou plavbu.

PLATNOST – 5 let. Před uplynutím této doby je potřeba doložit jachtařskou praxi. Ideálně ve formě jachtařské knížky. Za vystavení nového průkazu / prodloužení se platí poplatek.

PRŮKAZ RADIOTELEFONISTY (VHF) – Skládá se samostatná zkouška formou testu na ČTU v Praze. Jeho platnost je 5 let. Prodlužuje se jen formou žádosti. Expiraci je ale pořeba hlídat! Pokud uteče více jak rok po ukončení platnosti, je potřeba složit novou zkoušku.
Chorvatské charterové společnosti předložení rádio průkazu vyžadují. Loď si bez něj půjčit nelze. Musí jej vlastnit alespoň jeden člen posádky.

Od 15.6.2013 je k vydání nebo obnovení všech průkazů A,B,C zrušena povinnost doložit oprávnění k obsluze VHF.

PRAKTICKÁ PŘIPRAVENOST – Je potřeba doložit potvrzení o absolvování praktické zkoušky. Praktická zkouška je v rozsahu týdenního kurzu na moři pod vedením certifikovaného instruktora. Všechny praktické kurzy naší společnosti Nautica360 tuto certifikaci splňují. Klademe důraz jak na teoretickou, tak i praktickou připravenost našich kurzistů.

ČASOVÁ A ADMINISTRATIVNÍ NÁROČNOST – v případě českého průkazu je potřeba počítat s tím, že celá procedura zabere až několik měsíců. Je potřeba absolvovat praktickou zkoušku – kapitánský kurz (Nautica360), teoretickou zkoušku (Nautica360 + MDČR), zkoušku na rádio průkaz (ČTÚ) a lékařskou prohlídku.

ZKOUŠKA – Komise několika lidí, zkouší postupně všechny potřebné obory. Poplatek přibližně 1000 Kč.

cesky-kapitansky-prukaz kapitansky-prukaz

prukaz-radiotelefonisty-namorni


Závěrem k vydávaným průkazům

Je nesporné, že platné jsou oba kapitánské průkazy. Jachtařská praxe (tj. včetně nedodržovaní některých omezení u obou průkazů) se velmi často formálními omezeními nezabývá. Formálně mají oba svoje výhody i nevýhody plynoucí z oprávnění a omezení.

Každý zkušený jachtař vám řekne, že nejdůležitější na moři je dobrá praxe a soudnost kapitána a samotný průkaz je spíše jen “cár papíru”. Nicméně ani zde nelze zapomínat,že v případě neoprávněného porušení omezení plynoucích z jednotlivých průkazů s následnou nehodou na moři, můžeme předpokládat problémy a to jak s úřady, tak s pojišťovnou.

Chorvatské kapitánské průkazy nabízíme zejména z důvodu jejich snadné dostupnosti, časové neomezenosti a obsaženému povolení k obsluze radiostanice. Jsme si totiž vědomi, že převážná část českých příznivců jachtingu tráví svoji dovolenou právě v oblasti chorvatského jadranu a tak oficiální omezení průkazu na Chorvatsko a uznávání charterovými společnostmi v jiných státech, nedělá větší problémy. Průkazy vydávané MDČR bohužel jsou v současné době postiženy několika zcela absurdními omezeními vč. časového (viz níže).

Pokud navíc majitel chorvatského kapitánského průkazu začne toužit po jiných vodách, není už pro zkušeného jachtaře žádný problém si český průkaz následně udělat.

Po absolvování našeho kapitánského kurzu, který vede certifikovaný kapitán, Vám bude na vyžádání vystaveno potvrzení o absolvování praxe, které je nezbytné pro získání českého průkazu – pokud se pro něj samozřejmě rozhodnete.

Velkou výhodou přípravy na český průkaz je donucení absolventa kurzu být teoreticky velmi dobře připraven.

Podle nás je ale charakter českých předpisů v této oblasti částečně postaven na hlavu. Můžeme zmínit například fakt, že podle českých předpisů může loď pod českou vlajkou vést pouze držitel průkazu MDČR. Diskriminační a nesmyslný požadavek. Naštěstí pod českou vlajkou se charterové lodě prakticky neplaví a konkrétně v Chorvatsku naopak vyšla novela zákona, který povoluje pronájem lodí v Chorvatsku pouze lodím pod chorvatskou vlajkou.

Rozdělení plavebních omezení (C,B,A) je rovněž nevhodné a zcela jistě neplní svůj účel. Největším nebezpečím kromě hlouposti je pro loď požár a pobřeží (a na jeho najetí nám bohatě postačí “C”). Obsahem zkoušky na “B” je zejména plavba v přílivových vodách. Nelze si asi nevšimnout, že nejsilnější slapové jevy jsou právě v oblasti dosahu plavby průkazu C.

Zároveň je těžko pochopitelné omezeni, co do délky lodě – větší loď je vždy bezpečnější (obzvláště ve zhoršeném počasí).

Byrokratická náročnost a časová omezenost průkazu (jak VHF, tak na samotnou loď), pak vede bohužel k tomu, že většina aktivních jachtařů plachtí se zahraničním – chorvatským průkazem.

 

Široká nabídka učebnic, skript a jiné jachtařské literatury na našem E-Shopu !